Kriptovalutákkal kapcsolatos pénzügyi kérdések

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témája a kriptovaluták fejlődési pályája, a tőzsdei származtatott termékek volatilitásra gyakorolt hatása, a tokenizáció. A legnagyobb kapitalizációjú Bitcoin pénzfunkcióinak elemzése mellett a meghatározó jegybankok monetáris politikájának a kripto ökoszisztémára gyakorolt hatásait tekintem át. Hipotézisem, hogy a jegybanki monetáris lazító programokból fakadó többletlikviditás és csökkenő kamatpálya hatásai, illetve az ebből fakadó befektetői döntések a jelentősebb befektetési eszközosztályokhoz hasonló átértékelési hatásokat fejtenek ki a jelentősebb kriptovaluták értékeltségére. Nem volt célom az árfolyamok alul- vagy felülértékeltségének elemzése. Mindössze annak vizsgálata, hogy pusztán spekulatív eszközként, vagy már befektetési alternatívaként tekint a piac a kriptovaluták világára. Az alkalmazott módszertan lényege szerint a piacok akár inverz, akár együtt mozgása volatilitásában és volumenében összefüggések vizsgálatára alkalmas. Ezért statisztikai vizsgálatomban kísérletet tettem három kriptovaluta és más tőzsdepiaci termékek fedezeti opcióiból képzett félelemindexeken alapuló összefüggéseinek feltárására. Az elemzés eredménye vegyes képet mutatott, mivel a kriptovaluták közötti belső összefüggés vagy a kontroll befektetési termékek hangulatindexei közötti korreláció szoros, de a két eszközcsoport közötti összefüggéseket a kísérlet nem támasztotta alá.

Leírás
Kulcsszavak
kriptovaluta, Bitcoin, QE
Forrás