Az óvodavezetés és egy sikeresen működő óvoda bemutatása vezetői funkciók a gyakorlatban

Dátum
Szerzők
Nagy-Ádám, Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom - az eredményesen működő sikeres köznevelési intézmények vezetési gyakorlatáról készített szakirodalmak áttekintését követően - egy sikeresen működő óvoda, vezetési jellemzőit kutatja. Ehhez, az intézményvezetéshez nélkülözhetetlen feladatok, tevékenységek, valamint a folyamatos szakmai fejlődés fontosságát foglalja össze.Melyek azok a vezetői feladatok, melyek jól funkcionálnak, amik a sikeres működéshez elengedhetetlenek, és melyek azok, amik esetlegesen változtatásra, módosításra, korrekcióra szorulnak. A témakör kidolgozását követően - az óvodában megvalósított vezetői funkciókkal alátámasztva - arra keresem a választ, hogy intézményünkben, mi a vezetés sikerének titka. Honnan jön az erő ahhoz, hogy a vezetés, önmenedzselés segítségével szembe tudunk nézni a változások tényével, erejével. Mi az a többlet, ami miatt szűkebb és tágabb környezetünkben elismerik, és pozitívan értékelik az intézményünkben folyó pedagógiai munkát, aminek egyik hozadéka, hogy gyermeklétszámunk évről évre nő, gyarapszik. Erre a kérdésre - az intézmény dolgozóinak és az óvodába járó kisgyermekek szüleinek kiadott és megválaszolt - kérdőívek segítségével keresem a választ.
Leírás
Kulcsszavak
sikeres óvoda, óvodavezetés, eredményesség, vezetői funkciók
Forrás