Rendezvényszervezés az állatvédő civil szervezetek körében

Dátum
Szerzők
Szendrei, Krisztina Viktória
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Kulcsszavak: nonprofit szervezetek, rendezvény, állatvédelem Szakdolgozat címe: Rendezvényszervezés állatvédő civil szervezetek körében A szakdolgozatom témája a nonprofit szervezetek világa, azon belül is az állatvédelmi szervezetek rendezvényszervezési munkálatairól, rendezvényeiről írok. A témaválasztás során nagyban befolyásolt az Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesületnél végzett tevékenységem, amelyben, mint egyesületi elnök veszek részt. A következő kérdésekre próbálok választ adni. Hogyan is működnek, milyen lehetőségeik vannak, miként tudják fenntartani magukat, mik a céljaik? A nonprofit szervezetek nagyon sokat változtak az elmúlt 20 év során, de az alapcéljaik, a közjó szolgálata, szűkebb-tágabb közösségek támogatása, nem változott. A vizsgálati módszereim: szakirodalmi elemzés, amely a nonprofit témakört és az állatvédelem területét érinti. Ezen a Debreceni Együtt az Állatokért Állatvédő Közhasznú Egyesület esetét vizsgálom meg a terepmunka módszerével. Ott dolgozóként résztvevő megfigyelőként, a programok szervezőjeként, az egyesület életének irányítójaként elsődleges információkkal rendelkezem. A dolgozat két nagy egységből áll, az első, elméleti részben a nonprofit szektor történetét, fogalmi hátterét, társadalmi funkcióit, hazai helyzetét mutatom be, valamint az állatvédelemről írok. A második, vizsgálati részben, az egyesület történetét, fejlődését tekintem át, továbbá a rendezvényeit elemzem.
Leírás
Kulcsszavak
nonprofit szervezetek, rendezvény, állatvédelem
Forrás