Analysing the conditions of SMEs regarding quality assurance in Hungary and the European Union A KKV-k helyzetének vizsgálata az Európai Unióban és hazánkban minőségbiztosítási szempontból

Fájlok
Dátum
Szerzők
Popovicsné Szilágyi, Zita
Menyhárt, József
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Absztrakt
Leírás
Abstract: Nowadays, small and medium sized enterprises (SME) have a relatively large task and expectation caused by the appearing of populated large foreign-owned enterprises in our country. In order that they will be able to cooperate with them and be able to join and integrate into the value chain they supply they must meet the high quality of standards. Obtaining then preserving quality certificates is essential for this. It can be fulfilled exclusively with thorough screening and problem identification. This situation is exacerbated continuously by globalization in which each sector is involved. It means that they must remain competitive globally. Although in our country most of the small and medium sized enterprises bears the specific characteristics of family businesses innovation may not be avoided if they intend to stay competitive. To fulfil this quality assurance is one of its integral part.
Absztrakt: Hazánkban napjainkban a kis- és középvállalkozásokra igen nagy feladat és elvárás hárul az elnépesedett külföldi tulajdonú nagyvállalatok jelenléte miatt. Ahhoz, hogy velük együtt tudjanak működni, be tudjanak kapcsolódni, s ezáltal integrálódni az általuk diktált értékláncba, magas minőségi követelményeknek kell megfelelniük. Ehhez elengedhetetlen a minőségi tanúsítványok megszerzése és megtartása, mely kizárólag alapos átvilágítás és problémafeltárás mellett lehetséges. Ezt a kialakult helyzetet még tovább fokozza a valamennyi szektort érintő globalizáció, azaz, hogy globálisan is képesek legyenek versenyképesek maradni. Bár hazánkban a legtöbb KKV a családi vállalkozások sajátosságait viseli magán, az innovációt nem kerülhetik el, ha versenyben akarnak maradni. Ehhez pedig szervesen hozzátartozik a minőségbiztosítás.
Kulcsszavak
quality assurance at SMEs, competitiveness of small and medium sized enterprises, development of SMEs, minőségbiztosítás a KKV-knál, kis és középvállalkozások versenyképessége, KKV-k fejlődése
Forrás