A kimentési bizonyítás sajátosságai a magyar antidiszkriminációs jogban

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kimentési bizonyítás bemutatása és vizsgálata az Ebktv. és uniós szabályok alapján, az Egyenlő Bánásmód Hatóság gyakorlatával kiegészítve.A dolgozat első részében az egyenlő bánásmód szempontjából releváns uniós és hazai szabályanyagokat hasonlítom össze, majd a kimentési bizonyításról lesz szó általánosságban, ezután a kimentési bizonyítást részleteiben is vizsgálni fogom. A téma tökéletes megértéséhez feltétlenül vizsgálni kell az Egyenlő Bánásmód Hatóságot és annak tevékenységét és módszereit, hogy tisztában legyünk a jogérvényesítés rendszerével. Ezután a gyakorlatban előforduló különféle kérdésköröket mutatom be és szemléltetem ezeket jogesetekkel, melyek érthetőbbé teszik, hogy mit is jelent az egyenlő bánásmód megvalósulása, a diszkrimináció alóli kimentés bizonyítása a magyar és az európai úniós gyakorlatban is.

Leírás
Kulcsszavak
diszkrimináció kimentés antidiszkrimináció egyenlő bánásmód kimentési bizonyítás
Forrás