Egy Hajdú-Bihari sertéstelep járványvédelmi helyzete

Dátum
2008-06-04T08:06:06Z
Szerzők
Koós, Andrea
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban bemutatom a sertéstelep létesítésének, kialakításának, betelepítésének, működtetésének járványügyi vonatkozásait, betartandó előírásait. Vizsgálom, hogy ezek a követelmények hogyan valósulnak meg a gyakorlatban az általam kiválasztott telepen. Foglalkozom az ott előforduló betegségekkel és azok gyógyításának folyamatával. Bemutatom a telepen alkalmazott műszaki, tárgyi és személyi feltételeket, a fertőtlenítési eljárásokat, rovar- és rágcsálóirtást, trágyakezelést, takarmányozás higiéniáját, immunizálási eljárásokat, az előforduló betegségeket és az állathullák és hulladékok kezelésének szabályait.
Leírás
Kulcsszavak
sertésztenyésztés, sertéstelep, járványügyi szabályozás, állategészségügy
Forrás