Neutral Pion Production in High Energy Heavy Ion Collisions at the PHENIX Experiment

Absztrakt

Production rates of neutral pions were measured using the PHENIX detector at the Relativistic Heavy Ion Collider. Data taken at sqrt(s_NN) = 200 GeV and 62 GeV Au+Au collisions were used. Pion yields are compared to a reference established in p+p collisions to gain insight into possible medium effects. The characteristics and operation of the collider, the PHENIX detector and its Electromagnetic Calorimeter (EMCal) are reviewed. The methods of calibration, data quality control and analysis are described in detail.

Semleges pionok keletkezési hatáskeresztmetszetét mértük a Relativisztikus Nehézion-ütköztetőnél működő PHENIX detektorral. A munkához sqrt(s_NN) = 200 GeV és 62 GeV energiájú Au+Au ütközésekben gyűjtött adatokat használtunk. A pionhozamokat összehasonlítottuk a p+p ütközésekben mért hozamokkal, hogy a kialakuló közeg esetleges hatásairól betekintést nyerjünk. Ismertetem a gyorsító, a PHENIX detektor és annak Elektromágneses Kaloriméterének (EMCal) tulajdonságait és működését. A kalibráció, az adatminőség-kontroll és az analízis módszereit részletesen leírom.

Leírás
Kulcsszavak
QGP, kalibráció, collisions, RAA, spectra, pi0, QA, neutral pion, heavy ion, calibration, EMCal, PHENIX, RHIC, ütközés, spektrum, semleges pion, nehézion
Forrás