Menedzsmentproblémák megjelenése a Layer Kft. életében

Dátum
Szerzők
Willemszné Szabó, Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomban a Layer Kft életében megjelenő menedzsmenti kihívásokat és a generációváltás problémakörét szeretném bemutatni. Egy vállalkozásnak a működése során számos nehézséggel, kihívással kell megküzdenie abban az esetben is, ha működésében nem lépnek fel speciális működési problémák. A versenyképesség megtartása is jelentős erőfeszítéseket igényel ma már a vállaltok számára, viszont ha bármilyen szempontból különleges helyzet adódik (mint jelen esetben a túl nagy méret vagy átörökítés), akkor ez újabb és más jellegű megoldásokra sarkalja a menedzsmentet. Jelenleg a társaság hatalmas változásokon megy át, hiszen az ügyvezető már nyugdíjas éveit töltve irányítja a céget. A napi működési nehézségek mellett megjelent a generációváltás problémája, illetve a vállalati méret is nagyon kiszélesedett a több mint 30 éves fennállás alatt. Az ügyvezető által létrehozott vállalatcsoport legrégebbi tagja a Layer Kft, amely ma már olyan jelentős méretű vagyonhalmazzal bír a Sárréti Ipari Park területén, amely komoly vezetői megpróbáltatás elé állítja az ügyvezetőt. A szakdolgozatom megírásának kezdetén az egy személyes irányítás minden jó és rossz tulajdonsága érezhető a vállalat életében, működésében. A generációváltás miatt a család felkért egy külső válságmenedzser csapatot, akik az ügyvezető kivonulását igyekeznek előkészíteni. Mivel még nem látom azt, hogy ennek a cégátszervezéssel egybekötött folyamatnak milyen eredményei lesznek, ezért a dolgozatomban az eddigi eseményeket, a jelenlegi helyzetet szeretném bemutatni. Végül pedig a jövőre nézve fogalmazom meg az érintettek elképzeléseit, s magam is javaslatokat teszek, hogy milyen lépésekkel lehetne sikeresen tovább működtetni a céget.
Leírás
Kulcsszavak
menedzsment, szervezet, családi vállalkozás, generációváltás
Forrás