Az ép - és sajátos nevelési igényű gyermekek életmódjának vizsgálata, különös tekintettel a mozgásfejlesztésre

Dátum
Szerzők
Max, Katalin Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az ép-és sajátos nevelési igényű gyermekek életmódját vizsgáltam, a táplálkozás, a mozgásfejlesztés fontosságát hangsúlyozva. Az óvodáskorú gyermekek korai fejlesztése elengedhetetlen a képességek, készségek fejlesztése szempontjából.Véleményem szerint a család, valamint az óvodapedagógus mintaértékű attitűdje nagyban hozzájárul a gyermekek egészséges életmódjához. Hazánkban egyre nő a sajátos nevelési igényű gyermekek létszáma. Az integrált nevelésükhöz szükséges feltételek vizsgálatát tűztem ki célul a dolgozatomban, különös tekintettel a tárgyi - és személyi feltételek megvalósulására. A sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztéséhez a pedagógiai szakszolgálat, így annak létjogosultságát szem előtt tartva.
Leírás
Kulcsszavak
sajátos nevelési igény, korai fejlesztés
Forrás