A betét- és befektetővédelem hatásfoka Magyarországon

Dátum
Szerzők
Csegény, Zsófia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájának kiválasztásakor fontos szempont volt, hogy aktuális és számomra is érdekes témával foglalkozzak. Így esett a választásom a magyarországi kártalanítási alapok, azaz a Befektető-védelmi Alap (BEVA) és az Országos Betétbiztosítási Alap (OBA) működésének bemutatására, illetve a 2015. év során legnagyobb visszhangot keltő brókerbotrányok és az érintett befektetők kártalanításának elemzésére. A brókerbotrányokat illetően a Buda-Cash Brókerház Zrt. és a Quaestor Értékpapírkereskedelmi és Befektetési Zrt. felszámolására térek ki, illetve felvázolom a kártalanítás folyamatát is ezen társaságokat illetően. A Buda-Cash Brókerház Zrt. csődjében érintett volt egy hitelintézeti csoport, a DRB bankcsoport is, ami lehetőséget nyújt az OBA tevékenységének konkrét példán keresztül történő bemutatására is. Nagyobbrészt azonban értékpapír-kereskedelemmel foglalkozó befektetési vállalkozásokat érint témaválasztásom, ezért dolgozatom elején általánosan definiálom és mutatom be azok működését, illetve elhelyezkedését a pénzügyi piacon. Ezt követi a Magyar Nemzeti Bank, mint felügyeleti hatóság jellemzése, hiszen az érintett szervezetek esetében is ezen szerv vizsgálódásai vezettek a felszámoláshoz. Mielőtt konkrétan ismertetném az esettanulmányokat, azaz a felszámolási és a kártalanítási folyamatok gyakorlati működését, fontosnak tartom a kártalanítási alapok általános jellemzését, működésük bemutatását elméleti szinten is. Szakdolgozatom célja a magyar betét- és befektetővédelem hatékonyságának bemutatása, melyet az érintett cégek felszámolásához vezető út ismertetésén, illetve a kártalanítás gyakorlati szemléltetésén keresztül szándékozok megvalósítani. Dolgozatomban arra a kérdésre keresem a választ, hogy az elméletben relatíve egyszerűen felvázolható kártalanítási folyamatok végrehajtása a gyakorlatban milyen akadályokba és nehézségekbe ütközhet.
Leírás
Kulcsszavak
betétvédelem, befektetővédelem, kártalanítás, Országos Betétbiztosítási Alap, Befektető-védelmi Alap, brókerbotrány
Forrás