Változás és döntés a vállalatok életében

Dátum
Szerzők
Balogh, Szilvia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban fontosnak tartom, hogy a döntések komplex rendszeréről egy átfogó képet adjak, mivel ennek a folyamatnak az eredménye korántsem mindig egyértelmű, és nem is biztos, hogy minden esetben racionális. Dolgozatomban először azt a kérdéskört tárgyalom, hogy miért is van szükség a változásra, illetve változtatásra. Vagy van-e egyáltalán szükség rá? Honnan eredhet a változás? Hogyan készüljünk fel a változásra? Hogyan valósítsuk meg a változást, figyelembe véve a változás akadályait, szakaszait, változtatási stratégiákat? Hogyan kezeljük a változással felmerülő ellenállást? Hogyan tarthatjuk fent a változást? A következő nagyobb témakör a problémamegoldással és döntéshozatallal kapcsolatos, ahol a következő kérdéseket érintem: Hogyan ismerjük fel a problémákat? Milyen problématípusokkal szembesülhetünk, és azokra hogyan reagáljunk? Bizonyos probléma megoldási szemléletet és módszert ismertetek, továbbá a döntés szerepéről, funkciójáról, döntés típusokról, azok szintjeiről, a döntéshozatal módszereiről, korlátairól is szót ejtek. Milyen szerepe van az információnak, a tudásnak, az intuíciónak illetve a racionalitásnak a döntéshozatalban? Milyen stratégiai játékok (játékelmélet) könnyíthetik meg a döntéshozatal előkészítését és folyamatát? Befejezésképpen pedig egy összefoglalóval zárom a témát, amelyben a leírtak alapján egy általános következtetést vonok le, arról, hogy milyen problémákat fedeztem fel a stratégiai döntéshozatal során, továbbá ezekkel kapcsolatban milyen megoldási lehetőségeket látok irányadónak.
Leírás
Kulcsszavak
változás, döntés
Forrás