A külföldi tőke szerepe Magyarországon

Dátum
2007-01-10T11:43:08Z
Szerzők
Nagymáté, Eszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Napjainkban sokat hallani a globalizációról, a külföldi tőkebefektetésekről. Ma már egyetlen ország sem működhet hatékonyan, ha elzárkózik a külföldi tőke országába való beáramlásától. A nemzetközi tőkebeáramlások jelentősége az elmúlt évtizedek alatt erőteljesen növekedett, a XXI. század elejére a világgazdasági rendszer meghatározó alkotó elemévé vált. Dolgozatomban arra próbáltam rávilágítani milyen fontos szerepe van hazánkban a külföldi tőkebefektetéseknek.
Leírás
Kulcsszavak
külföldi tőke, befektetések, beruházások
Forrás