A zenei teljesítményszorongást befolyásoló tényezők

Dátum
Szerzők
Radó, Zsanett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Vizsgálatomban arra a kérdésre kerestem a választ, hogy melyek azok a tényezők amelyek befolyásoló erővel bírnak a zenei teljesítményszorongásra. Ennek mérésére egy demográfiai adatokból és öt kérdőívből (Zenei Teljesítményszorongás Leltár, Önértékelési Skála,Énhatékonyság Skála, Reziliencia kérdőív, Mentális Erő kérdőív) álló kérdőívcsomagot alkalmaztam. Azt kaptam eredményül, hogy a zenei teljesítményszorongás kapcsolatban áll az összes vizsgált változóval, a legerősebb kapcsolat az önértékelés és a zenei teljesítményszorongás között mutatható ki. Ugyanakkor fontos még, hogy az előadás szólóban vagy csoportosan történik, valamint, hogy az egyén mennyire hajlamos szorongásra. A kapott eredmények jól aklakmazhatóak az oktatás területén. Akár jövőbeli kutatások szempontjából a zenetanulás-tanítás folyamatára koncentrálva, akár a gyakorlati zeneoktatásban.
Leírás
Kulcsszavak
zenei teljesítményszorongás, zene, szorongás, lámpaláz, teljesítményszorongás
Forrás