Jogállamisági eljárás ... és ami mögötte van

Dátum
Szerzők
Aszódiné Kocsis, Erzsébet
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témájául az elmúlt évtizedben különösen nagy „ismertségre” szert tett jogállamisági eljárás bemutatását választottam, annak hátterével, valamint a hozzá kapcsolódó főként politikai történésekkel együtt. A téma érdekessége – azon kívül, hogy az aktuálpolitika részeként napi szinten jelen van mindannyiunk életében – egyrészt az, hogy az eljárás lefolytatására az Európai Unió történetében korábban még nem volt példa, majd pedig kis különbséggel – egy éven belül – két országgal szemben is annak megindítását kezdeményezték az uniós intézmények, másrészt pedig a személyes érintettségünk, ugyanis Lengyelország mellett hazánk volt a másik tagállam, akivel szemben az eljárás megindult. Bár politikai irányultságtól függően eltérő színezetűek a híradások, minden magára valamit is adó médium általában vezető hírként foglalkozik a Magyarország ellen megindított jogállamisági eljárással. Mindenki hozzászól a témához, mindenkinek van róla véleménye, azonban szinte biztos, hogy ha rákérdeznénk az utca emberére, hogy mit is jelent ez a mostanában módfelett „divatos”, kis túlzással lassan közhellyé váló fogalom, csak kevés értékelhető és még kevesebb helyes választ kapnánk. Ezen azonban egyáltalán nem lehet csodálkozni - mert bár a „csapból is ez folyik” - a jogállamiság fogalmát megadni sokkal nehezebb, mint ahogy azt elsőre gondolnánk. Ennek értelmében elsőként magát a jogállamiság fogalmát próbálom alaposabban megismer(tet)ni az olvasóval. A dolgozat további részében pedig a jogállamiság védelmére az Unió részéről kidolgozott mechanizmusok kerülnek bemutatásra.
Leírás
Kulcsszavak
jogállamiság, Európai Unió, eljárás
Forrás