Cinktrágyázás hatásának vizsgálata angolperje jelzőnövényen

Dátum
2010-05-21T07:06:03Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A mai kutatások bebizonyították, hogy a jó makroelem- ellátás mellett, fontos a mikroelemek megfelelő mennyisége is, így a mikroelem hiányos talajok esetében javasolt a mikroelemutánpótlás. Dolgozatomban a cinktrágyázás hatását vizsgáltam 14 talajon az angolperje (Lolium perenne) zöldtömegére, foszfor-tartalmára,a talaj foszfor-tartalmára, illetve 3 mikroelem-kivonószert hasonlítottam össze kísérletünk alapján. Emellett kísérletekkel alátámasztottam a cink és a foszfor antagonista hatását és ezek gyakorlati jelentőségét. Célkítűzés volt, hogy meghatározzunk kritikus Zn-értéket tenyészedényes kísérletben angolperjére. Diplomamunkám során feldolgoztam a kérdéskör hazai és külföldi irodalmának egy részét. Közöttük a legújabb kutatási eredményeket taglaló publikációk is megtalálhatók

Leírás
Kulcsszavak
mikroelem, cinktrágyázás, foszfor-cink antagonizmus, angolperje, kivonószerek
Forrás