A gyermekgondozás kultúrájának megváltoztatására irányuló törekvések a leghátrányosabb helyzetben élő családok esetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A hátrányos helyzetű településeken élő családok gyermeknevelési kultúráját, és annak lehetséges változtatását, új elemekkel való bővítését vizsgálja a dolgozat. Ezeken a településeken több felzárkóztató program indult, ezek közül részletesen a Fókuszban a gyermek programot vizsgáltuk meg. A környezeti hatások nagyban befolyásolják a kisgyermekek fejlődését, így ezeken a településeken élő 0-3 éves kisgyermekek lehetséges fejlesztését támogatja ez a program. A program új elme, hogy ez a „korai években történő támogatás” szociális és pedagógiai perspektívából közelíti meg, szemben a kora gyermekkori fejlesztést medikális, gyógypedagógiai megközelítésével. A felzárkóztató programo a településeken folyamatos jelenlétet és napi kapcsolatot biztosít a kisgyermekes családok számára. A program hatékonyságát mutatja, hogy a vizsgálatunk eredménye szerint 80-90 %-ban hatékony a program a családok elérésében.

Leírás
Kulcsszavak
mozgásfejlesztés, koragyermekkori nevelés, hátrányos helyzet, prevenció
Forrás