A Biztos Kezdet Gyerekház hatása a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekekre és szüleikre az egészséges életmód tekintetében Erk községben

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatom témáját a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fenntartásában, Erk községben működő "MikkaMakka" Biztos Kezdet Gyerekházban eltöltött éveim inspirálták.A Gyermekház szolgáltatásait 0-3 éves korú gyermekek és szülei vehetik igénybe. A vizsgálatom során kérdőíves módszert alkalmazva kutattam a Gyerekházba járó halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek szüleinek az egészséges életmódról alkotott szemléletét, valamint azt, hogy milyen hatással van az alacsony szociokulturális háttér a megkérdezett családok életvitelére. Dolgozatomból kiderül továbbá az is, hogy milyen előnyökkel indul az a kisgyermek, aki szüleivel rendszeresen látogatja a Biztos Kezdet Gyerekházat, valamint milyen területeken nyilvánulnak meg ezek az előnyök. Szerettem volna választ kapni arra is, hogy a gyakorlatban mennyire tudják alkalmazni a Gyerekházba kapott instrukciókat a kisgyermeket nevelő családok.

Leírás
Kulcsszavak
Biztos Kezdet Gyerekház, Halmozottan hátrányos helyzet, Egészséges életmód
Forrás