A savas ülepedés mértékének vizsgálata a Talaj Információs és Monitoring pontok alapján Hajdú-Bihar megyében

Dátum
2011-05-30T07:07:01Z
Szerzők
Aliczki, Zsanett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat, korunk egyik globális méretűvé vált problémájával, a savas ülepedéssel foglalkozik. A dolgozat szakirodalmi összefoglaló című fejezetében a talajt, mint vizsgálati objektum fogalmát tekintetjük át, majd láthatjuk milyen veszélyekkel jár a talaj savasodása és annak kialakulásában mely tényezők működnek közre. A vizsgálat mérőpontjait a Talaj Információs és Monitoring (TIM) rendszer alapján jelöltük ki, így a következőkben ennek bemutatására kerül sor, úgymint a Talaj Információs és Monitoring rendszer kialakulásának oka, fenntartásának fontossága, áttekintjük felépítését, működését, valamint azt, hogy a különböző vizsgálatok milyen szempontok szerint történnek. A dolgozatban a Hajdú-Bihar megye területén kijelölt speciális mérőpontokat elemeztük. A pontok specialitása abból adódik, hogy azok kijelölése valamilyen egymástól eltérő, sajátos tulajdonság, illetve helyi adottság alapján történt. A vizsgálat széles időintervallumot foglal magában, mely egy hosszú távú monitorozás. A mintavételezés 1992-ben kezdődött, az utolsó mintáink begyűjtése, valamint elemzése pedig 2010-ben zajlott. Az anyag és módszer című fejezetben az elemzéshez szükséges vizsgálatok kerülnek bemutatásra. A pH meghatározást követően került sor az értékek megadására, majd diagramjainak elemzésére, melyből megállapíthatóvá váltak az eltelt évek közötti különbségek, valamint a helyi adottságokból fakadó eltérések. A Hajdú-Bihar megye talajainak kémhatásából és az évek alatt bekövetkező változásokból, következtetni lehetett a környezetünkben uralkodó savasodás mértékére. Szemrevételeztük, hogy milyen irányba és mértékben haladtak az esetleges változások. Az értékekből kiderült, hogy a Hajdú-Bihar megye speciális pontjain lévő talaj savasodás az utóbbi időszakban nem mutatott erőteljes növekedést, mely arra adhat következtetést, hogy a vizsgált megye területén az ipari termelés mértéke stagnált, illetve visszaesett, valamint egy környezettudatosabb ipari termelés és a természetre való fokozottabb odafigyelés indult el.
Leírás
Kulcsszavak
savas ülepedés, talajvédelmi és információs monitoring rendszer, TIM
Forrás