A csődbűntett és szabályozás története

Dátum
2009-03-18T10:54:19Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban bemutatom a csődbűntett fejlődéstörténetét az ókortól egészen napjainkig. A történeti részben részletesen foglalkozom a tényállás kialakulásával, fejlődésével. Ennek során sorra veszem a fejlődés jelentősebb állomásait, így például részletesen elemzem az 1840. évi XXII. törvényt, valamint a Csemegi- kódex rendelkezéseit, eljutva egészen napjaink szabályozásáig. A gazdasági bűncselekmények rövid általános jellemzése után rátérek a hatályos jogi szabályozás részletes tárgyalására. A csődbűncselekmény alapeseteit a tényállási elemek- mint például a védett jogi tárgy, az elkövetési magatartások, alanyiság, egység- többség, elhatárolás- rendezőelvének segítségével mutatom be. Dolgozatom következő, egyben záró fejezetében nemzetközi kitekintést teszek, melynek során bemutatom a csődbűncselekmény szabályozását Anglia, Németország és Ausztria jogrendszerében.

Leírás
Kulcsszavak
csődbűntett, csődbűncselekmény, gazdasági bűncselekmények, fizetésképtelenség, hitelező
Forrás