Brómkumarinok előállítása és Buchwald-Hartwig kapcsolási reakcióik tanulmányozása

Dátum
2011-05-16T11:30:57Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Az utóbbi évtizedekben számos (hetero)aromáshalogén származékok és különböző nitrogén tartalmú vegyületek (aminok, amidok vagy más N-tartalmú heterociklusok) között lejátszódó átmenetifém katalizált kapcsolási reakciót fejlesztettek ki. Ezen eljárások közül a legkiemelkedőbb a Pd-katalizált Buchwald-Hartwig reakció. Mivel az irodalomban eddig O-tartalmú heterociklusok ilyen típusú kapcsolási reakcióira mindössze néhány példa található, ezért a munkánk során különböző helyzetben szubsztituált bróm-kumarinokat állítottunk elő, majd ezen származékok különféle primer és szekunder aminokkal lejátszódó Pd-katalizált C-N kapcsolási reakcióját tanulmányoztuk.

Leírás
Kulcsszavak
brómkumarin
Forrás