Belvíz és aszály kialakulásának vizsgálata környezetinformatikai eszközökkel

Dátum
Szerzők
Bákonyi, Vivien
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Hazánk természeti adottságai mezőgazdasági termelés szempontjából az átlagosnál kedvezőbbek, hiszen több mint 4,5 millió, ha mezőgazdasági termelésre alkalmas, művelhető földterülettel rendelkezünk. A térben és időben egyaránt nagyon változó vízháztartási szélsőségek jellemzőek a Kárpát-medencére. Magyarország vízgazdálkodás szempontjából a „legek” országa, mivel 10 év átlagában rendszeresen 2-3 év belvizes, míg 2-3 év aszályosnak tekinthető. Ezek az extrém vízgazdálkodási szélsőségek gyakran azonos évben és nagyrészt azonos régióban következnek be, amelyek a jövőben egyre gyakoribbak lehetnek különösen az alföldi régiókban. A fentiek alapján a kutatás céljául tűztük ki, hogy az általunk kiválasztott két mintaterület (a Nyírség és a Szolnok- Túri Sík) példáján keresztül megvizsgáljuk a belvíz és az aszály kialakulásának körülményeit környezetinformatikai eszközökkel. A kutatás során először az AGROTOPO adatbázis alapján meghatároztuk, hogy melyek a belvíz az aszály kialakulására hajlamos területek. Továbbá elmondható, hogy az elmúlt évek földhasználatában bekövetkezett változások is befolyásolták a vízgazdálkodási szélsőségek kedvezőtlen hatásait, az érintett térségek lefolyási és összegyülekezési folyamatainak módosításával. Emiatt a CORINE Land Cover alapján kiértékeltük a mintaterületekre jellemző földhasználati kategóriákat. Továbbá 2003-2013 közötti időszakra jellemző NDVI értékek meghatározását követően kiértékeltük, hogy a belvíz illetve aszály hatása mutatkozik-e terméskiesésben az adott területeken. Eredményeink alapján megállapítható, hogy környezetinformatikai eszközök segítségével nagy térbeli kiterjedésben lehet vizsgálni a belvíz és az aszály kialakulásának körülményeit.
Leírás
Kulcsszavak
Belvíz, Aszály, Környezetinformatika
Forrás