Tinder kontra Valóság: Énreprezentáció az online társkeresőkön

Dátum
Szerzők
Debreceni, Krisztina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatom témája a családszociológia egyik alapvető tárgyát, a családok alapját képező párkapcsolatok szempontjából a legfontosabb cselekvést, a párkeresés. A párkeresés-párválasztás, mint a magánélet egyik legfontosabb tényezője hatalmas befolyással van az egyének mindennapjaira. Dolgozatomban az online társkeresőkön regisztrált személyek impresszió menedzselését vizsgáltam, kiemelt figyelmet fordítva az énképre és az online térben megjelenő bizalomra. Az Internet térhódítása az elmúlt évtizedekben rohamos nőtt, olyannyira, hogy napjainkban már a mindennapi élet részét képezi. Az élet minden egyes területén jelen van – információforrásként szolgál, szolgáltatásokat kínál és lehetőséget ad a kapcsolattartásra földrajzi távolságtól függetlenül. Az Internet kapcsán a legtöbben arról szoktak értekezni, hogy mennyi új jelenség, fogalom, cselekvés és viselkedési forma jelent meg. Szakdolgozatomban igyekeztem előtérbe helyezni azon jelenségeket és fogalmakat, amelyen úgymond offline közegből integrálódtak online közegbe. Egy átfogó szakirodalmi áttekintő után, amelyben kitérek a főbb fogalmak meghatározására, bemutatom az online kérdőív segítségével végzett kutatásom főbb eredményeit, amelyeket folyamatosan reflektálok a szakirodalomra. Végül összefoglalom a dolgozatomban kifejtett fontosabb pontokat és a kapott eredményeket.
Leírás
Kulcsszavak
online társkeresés, énreprezentáció, Tinder, online randizás, Internet, bizalom, virtuális én, impresszió menedzsment
Forrás