A Felső-Bódva-völgy forrásainak természeti állapota

Dátum
2010-05-28T07:04:12Z
Szerzők
Vári, Enikő
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Összefoglaló A Magyarországon elkészített forrás kataszter szerint az eddig ismert természetes források száma több mint 3000. A források nagy része a középhegységekben található, nagyobb számban az üledékes alapk zetb l álló mészk területeken. Ilyen az Aggteleki-karszt is, amelynek területén 90 forrás fakad. A 96/LIII. törvény alapján 1997. január 1-t l Magyarországon valamennyi forrás „ex lege” védett értéknek min sül. Ezt az is indokolja, hogy a források védelme hazánkban gyakorlatilag nem megoldott. Ezek nagy része kiépített, számos forrás vizét lefoglalták. Környezetük olykor er sen átformált, s t a föld alól kibukkanó víz nem egyszer szennyez anyagokat tartalmaz. A források természetességének ismerete hozzájárulhat ezek védelméhez. Az Aggtelekikarszthoz tartozó Fels -Bódva-völgy területén számos forrás fakad, amelyek vagy természetes vízfolyásokba torkollanak, vagy forráslápokat táplálnak. A végs vízgy jt a Bódva, amely a Sajóba ömlik. Dolgozatomban 15 forrás természetességi állapotáról gy jtöttem adatokat, és az általam kidolgozott értékelési rendszer alapján soroltam be különböz kategóriákba. Megállapítható, hogy a Fels -Bódva-völgy forrásai között több veszélyeztetett vagy alacsony természetesség státuszú. Munkámmal igyekeztem hozzájárulni ahhoz, hogy a vizsgált források védelme hatékonyabb legyen.
Leírás
Kulcsszavak
forrás, természeti állapot
Forrás