Az Alaszka Kft. készletgazdálkodásának az elemzése az éves beszámolói alapján

Dátum
2013-10-18T07:43:37Z
Szerzők
Korpai, Annamária
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A szakdolgozatom fő témája egy az élelmiszer-nagykereskedelemben működő cég készletgazdálkodásának vizsgálata. Azért választottam ezt a témát, mert az Alaszka Kft.-nél töltöttem a szakmai gyakorlatomat és a vállalkozás tevékenységének hatékonyságát a készletgazdálkodási rendszer nagymértékben befolyásolja. A nagykereskedelem összefoglalva azt jelenti, hogy összegyűjtik az árukat, raktározzák, majd tovább értékesítik a vevőknek. A vevők még nem a végső fogyasztók. Általában kiskereskedők, nagyfogyasztók, de akár lehetnek más nagykereskedelmi egységek is. A dolgozat megírása során azért helyeztem a hangsúlyt a készletgazdálkodás elemzésére, mert az egész vállalat működőképessége függ a rendszer hatékonyságától. A dolgozatom Szakirodalmi áttekintés részében bemutatom a logisztika alapjait, a készletek fajtáit, csoportosításának lehetőségeit. Ezután megismerkedtem azokkal a szakirodalmakkal, amelyek a kereskedelem készletezési kérdésköreivel foglalkoznak. Ebben az alfejezetben ismertettem az optimális készletszintet befolyásoló tényezőket, illetve elemeztem a készlettartási költségeket. A fejezet további részében bemutatom a készletgazdálkodás elemzése során használt főbb mutatókat, a mutatók rövid jellemzését és ideális értékeit, amelyek kiszámításával valós képet kaphatunk a vállalkozás készletgazdálkodási rendszeréről.
Leírás
Kulcsszavak
Készletgazdálkodás, Készlet
Forrás