Montessori szemléletmód egyedi értelmezése napjainkban

Dátum
Szerzők
Földváriné Kovács, Bernadett
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A mai kor emberei vajon meg tudjuk-e érteni Montessori életfilozófiájának tényleges jelentését? Nézetem szerint Montessori életfelfogása a mai kor szelleméhez adaptálható, segítségével önvizsgálatra és átalakulásra ösztönözhetjük személyiségünket és a tudatosság révén visszatérhetünk valódi önmagunkhoz, amire individualizálódott világunkban nagyon nagy szükségünk lenne. A sajátos világnézet lehetővé teszi számunkra azt is, hogy kikerüljünk a hagyományos gyermeknevelési technikák bűvköréből, amelyek ugyan gyors megoldásokkal kecsegtetnek a konfliktusokkal terhes szülő-gyermek kapcsolatot illetően, a kölcsönösségen, partnerségi viszonyon alapuló kapcsolat kialakítására azonban nem megfelelőek. Szakdolgozatomban szeretnék kilépni a Montessori nevelés intézményi aspektusából, mert úgy gondolom, hogy tanának mondanivalója mélyebben gyökerezik, nem csupán gyermeknevelésről és az ahhoz alkalmazható módszerről van szó, hanem egy olyan sajátos nézetről, amely szemléletváltozást követel meg tőlünk nevelőktől, de legfőképpen szülőktől.
Leírás
Kulcsszavak
Montessori-módszer, Montessori, Maria, tolerancia, előítélet-mentesség
Forrás