A személyiségvédelem szankciórendszere

Dátum
Szerzők
Tanca, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
2019-ben is fontos, és aktuális a személyiségvédelemről beszélnünk, hiszen életünkben sajnos folyamatosan jelen van a személyiségi jogok megsértése, melyek mellett nem mehetünk el szó nélkül. Gyakori jelenség, hogy személyiségi jogainkban sérelem ér bennünket, azonban e téma béli hiányosságaink megakadályozzák hogy érvényesíthessük a polgári jogi jogkövetkezményeket, melyeket a törvény biztosít számunkra. Szakdolgozatom témáját tehát a személyiségvédelem szankciórendszere adja, mert ahogy már említettem, fontos ezen jogokkal tisztában lennünk, és az ezen jogok védelmére irányuló polgári jogi rendelkezéseket megismernünk.Szakdolgozatomat összegzéssel zárom, amely a téma mélyreható tanulmányozásának köszönhető észrevételeimet és tapasztalataimat tartalmazza.
Leírás
Kulcsszavak
személyiségvédelem, személyiségvédelem szankciórendszere
Forrás