Alkalmazottakat célzó belső CSR programok alkalmazása észak-alföldi KKV-k esetében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A kutatási hiányosságokat megcélozva az alkalmazottakat érintő CSR tevékenységeket vizsgáltam az észak-alföldi régióban a hazai KKV-k körében. Szekunder kutatásom során vizsgáltam a hazai KKV-k helyzetét és a CSR tudományterületét. A CSR vizsgálatának keretein belül bemutattam a társadalmi felelősségvállalás jelentését, jelentőségét és típusait, nagy hangsúlyt fektetve az alkalmazottakat érintő CSR tevékenységekre. Primer kutatásként mélyinterjút készítettem 6 vállalat képviselőjével, annak érdekében, hogy megfelelően vizsgálni tudjam a KKV-k alkalmazottakat érintő CSR tevékenységeit az említett régióban. Kutatásaim során arra a következtetésre jutottan, hogy az észak-alföldi KKV-k több CSR tevékenységgel is rendelkeznek, annak ellenére, hogy ezek nem részei a tudatos CSR tevékenységüknek. Az alkalmazottak jólétét célzó CSR programok közül a legjelentős az alkalmazottak egészségének megóvása, esélyegyelőség megteremtése és oktatási programok biztosítása. A kutatás eredményei segíthetik a hazai KKV-k vezetőit, illetve CSR abban, hogy átértékeljék a CSR szerepét a szervezeteken belül, valamint megfelelő módon alakítsanak és válasszanak CSR tevékenységeket a fenttartható fejlődés érdekében.

Leírás
Kulcsszavak
CSR, KKV, társadalmi felelősség, employees, alkalmazottak
Forrás