A Derecske Petőfi Mezőgazdasági Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzése

Dátum
2010-04-28T11:48:40Z
Szerzők
Kiss, Márta
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatomat a Derecske Petőfi Mezőgazdasági Kft. vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetének elemzését végeztem el. Szakirodalmi áttekintésben röviden ismertettem a dolgozatom során alkalmazott mutatókat és a hozzájuk kapcsolódó fogalmakat. Ezt követően a vállalkozás rövid ismertetésével folytattam, majd a vállalkozás tényleges elemzésének bemutatása.
Leírás
Kulcsszavak
vagyoni helyzet elemzés, pénzügyi helyzet elemzés, jövedelmi helyzet elemzése, vállalkozás elemzés
Forrás