Természet és művészet. A természet, mint anyag és környezet alkalmazási lehetőségei az óvodai vizuális nevelésben

Dátum
Szerzők
Varga, Vivien
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a természet és a művészet kapcsolatát vizsgálja, valamint a természet, mint anyag és környezet alkalmazásának lehetóségeit az óvodai vizuális nevelésben. A természet és az ember között lévő szoros kapcsolat révén, a természet hatással volt a néphagyományaink, szokásaink kialakulásában is. Az óvodai vizuális nevelésben megjelennek a népművészeti elemek, a hagyományokkal és szokásokkal , nemzeti szimbólumokkal való ismerkedés, valamint az eszközhasználatokkal, különböző technikai eljárásokkal és anyagokkal való ismerkedés is. A világról szerzett legtöbb információt a látáson keresztül szerezzük, vizuálisan. Nem csak a vizualitásnak de a külső világ megismerésének is fontos eszköze a megfigyelés.
Leírás
Kulcsszavak
természet, vizuális nevelés, óvodai nevelés
Forrás