Hisztidint és aszparaginsavat tartalmazó peptidek szintézise és Ni(II)-komplexeik vizsgálata

Dátum
2014-05-05T07:05:25Z
Szerzők
Erdei, Judit
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A nikkel(II)ion legtöbbször hisztidint is tartalmazó fehérjékhez kötődve van jelen.Ezek megismeréséhez vizsgálunk kisebb peptidek nikkel(II)ionnal alkotott komplexeit.Két, aszparaginsavat és hisztidint is tartalmazó pentapeptidet (Ac-HAHDH-NH2 és Ac-HDHAH-NH2) állítottunk elő automata szintetizáló készülékkel, majd ezek Ni(II)-vel alkotott komplexeit vizsgáltam.A két szintetizált peptid a korábban vizsgált peptidekhez képest az oldalláncában egy karboxilátcsoportot tartalmaz, ami a kialakuló komplexekben eltérő töltést eredményez. Ezáltal kis mértekben növeli az [ML] stabilitását és kedvezően hat az [ML2] komplex kialakulására. Az amidnitrogének deprotonálódása játszódik le lúgos tartományban, és izomer szerkezetű komplexek képződése feltételezhető. A spektrális vizsgálatok azt mutatták, hogy az az izomer komplex, melyben a C-terminálison lévő hisztidinhez kötődik a fémion, nagyobb arányban van jelen a Ac-HDHAH-NH2 peptid esetében, mint a Ac-HAHDH-NH2 peptid esetében.
Leírás
Kulcsszavak
hisztidin, nikkel(II)
Forrás