A magyar nyelv finnugor rokonsága és a délibábos elméletek

Dátum
Szerzők
Gutlébet, Erik
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom két témát érint. Az első fejezetben be kívánom mutatni a leginkább ismert délibábos nyelvrokonításokat, kiemelve mindközül a török rokonítást. Ennek kapcsán az ugor-török háborúra is kitérek. A teljesség igénye nélkül sorakoztatom fel a köztudatban leginkább meglévő délibábos nyelvrokonításokat (sumér, japán, kínai, görög, angol, etruszk, turánizmus). A második fejezetben ismertetem a magyar nyelv finnugor nyelvcsaládba tartozásának tényét, számomra is teljesen hiteles és tudományosan is alátámasztottnak látott létjogosultságát körülvevő tudományos érát. Az összegzés során, a közelmúltban végzett rokonságtudat-vizsgálat eredményeit is be szeretném mutatni.
Leírás
Kulcsszavak
nyelvrokonság, délibábos nyelvrokonítás, ugor-török háború
Forrás