Id. Szinnyei József-bibliográfia

Dátum
2007-01-25T09:04:27Z
Szerzők
Gyurcsó, Júlia
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Jelen munka témája id. Szinnyei József tudós-könyvtáros, irodalomtörténész, bibliográfus kulturális hagyatékának tudományos (történeti) szempontú megjelenítése. Teljességre törekvően tartalmazza Szinnyei József önállóan megjelent, valamint folyóiratokban, hírlapokban (napi-, és hetilapokban), tudományos munkákban, nyomtatott katalógusokban, kézikönyvekben (lexikonokban, életrajzi gyűjteményekben, könyvészeti munkákban: bibliográfiákban, repertóriumokban), könyvtári jelentésekben, beszámolókban, gyarapodási jegyzékekben, évkönyvekben magyarul publikált munkáit, továbbá a mások által - magyar nyelven- írt, Szinnyeivel kapcsolatos publikációkat. A több ezer dokumentumra tehető és nagyrészt még feltáratlan kéziratos hagyaték, továbbá a levéltárak anyagának összegyűjtésére jelen munka – terjedelmi okokból és idő hiányában - nem vállalkozhatott.
Leírás
Kulcsszavak
id. Szinnyei József, bibliográfia, forrásgyűjtemény
Forrás