A külföldi munkavállalás hatása a sportolási szokásokra

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar
Absztrakt
Leírás
Earlier research on foreign employment has shown that the target country not only offers benefits, but can also pose risks to people that could endanger the health of the person concerned. The question in this matter arises concerning the importance of being aware of the role of regular exercise in the health of the people working abroad and whether the frequently occurring illnesses observed among them may be correlated with the possible lack of regular exercise. During our research, we asked Hungarians working abroad - in Germany - about their sporting habits. 60 respondents, in contrast to expectations based on data from previous studies, reported higher levels of regular physical activity during their stay abroad than before (in Hungary). The combined effect of a number of factors can affect the concerned individuals in this respect, mostly the social and built environment. This validates the need for the nation-wide development of a health-conscious lifestyle in Hungary.
Korábbi, külföldi munkavállalást vizsgáló kutatások rámutattak arra, hogy a célország nemcsak előnyöket kínál, hanem kockázatokat is jelenthet az emberek számára, melyek veszélyeztethetik az érintett személy egészségét. Felvetődik a kérdés, hogy fontos lenne annak ismerete, hogy a külföldi munkavállalók egészségmegőrzésében milyen szerepet játszik a rendszeres testmozgás, illetve a megfigyelt, gyakran előforduló betegségek korreláltathatóak-e a rendszeres testmozgás esetleges hiányával. Kutatásunk során, külföldön – Németországban – dolgozó magyarokat kérdeztünk sportolási szokásaikról. A válaszadó 60 fő – a korábbi tanulmányok adataira alapozott várakozással szemben – magasabb arányú rendszeres fizikai aktivitásról számolt be külföldön tartózkodása alatt, mint azt megelőzően. Ebben számos tényező együttes hatása befolyásolhatja az érintetteket, de leginkább a társadalmi és az épített környezet. Ez alátámasztja az egészségtudatos életmód társadalmi szintű fejlesztésének szükségességét Magyarországon.
Kulcsszavak
working abroad, sports habits, physical activity, lifestyle, külföldi munkavállalás, sportolási szokások, fizikai aktivitás, életmód
Forrás