Útügyi hatósági jogi szabályozás a XXI. század jogrendszerében

Dátum
2012-04-27T13:07:50Z
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

Dolgozatomban a hangsúlyt a közutakkal, az úthálózattal kapcsolatos szabályozás összefoglalására helyezem, kiemelve a nagyobb közérdeklődésre számot tartó ügyeket. Ugyanakkor a mindennapi életben az egyes egyénekhez közelebb álló hatósági ügyekre is figyelmet fordítok. Elsőként meghatározom azokat a hatóságokat, amelyek útügyi hatósági feladatokat látnak el. Ennek során bemutatom, a történelem során hogyan fejlődött az intézményrendszer, a feladatok, hatáskörök hogyan alakultak, míg jelenlegi formájukban kikristályosodtak. Az útügyi szabályozás összefoglalása során elengedhetetlennek tartom a legjellemzőbb alapfogalmak meghatározását, mint az eljárás alapját képező jogi iránymutatás eszközeit. A legjellemzőbb útügyi hatósági eljárás az útépítési engedélyezési eljárás, ezért az ezzel kapcsolatos szabályozást részletesen ismertetem. Az útépítési eljárás speciális szabályait az autópálya építés kapcsán foglalom össze, kitérve a kapcsolódó és nagy érdeklődésre számot tartó egyéb eljárásokra. A szabályozás összefoglalása során konkrét hatósági ügyeket, illetve a bírói gyakorlat állásfoglalásait is ismertetem.

Leírás
Kulcsszavak
közlekedési jog, hatósági szabályozás
Forrás