A közbeszerzési versenyeztetési és szerződéskötési eljárás jogi környezete

Dátum
Szerzők
Kapczár, Bettina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban a közbeszerzési eljárás jogi környezetének feltárásával igyekszem bemutatni azt a rendszert, amelyet az uniós és nemzeti szabályozás alkotott meg annak érdekében, hogy a tisztességes piaci verseny, a hatékonyság és az átláthatóság biztosítva legyen a közpénzek felhasználása során. A dolgozatom első részében felvázolom a több szintű szabályozási rendszer részeit, így az Európai Unióban, illetve a hazai jogszabályi hierarchiában megjelenő közbeszerzési tárgyú rendelkezéseket. A közbeszerzések szabályozása kapcsán kitértem a közbeszerzés jogrendszerben való elhelyezkedésére, mely megmutatja, milyen speciális keresztülfekvő jogágként tekinthetünk a közbeszerzési jogra. A második fejezetben bemutatásra kerülnek a közbeszerzés uniós és nemzeti alapelvei, melyek nagy jelentőséggel bírnak a szabályozásban és a gyakorlatban egyaránt. A közbeszerzés fogalmával, az eljárás alanyaival, tárgyával és a közbeszerzési értékhatárokkal rögzítem a közbeszerzési eljárás alapjait. A dolgozat harmadik és negyedik részében az eljárás két szakaszának, a versenyeztetési és szerződéskötési szakasznak a legfontosabb állomásait igyekszem bemutatni.
Leírás
Kulcsszavak
közbeszerzés, versenyeztetés, szerződékötés
Forrás