Társasházak jogi szabályozása

Dátum
2013-05-27T08:23:19Z
Szerzők
Bartha, András
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat A 2013. évi hatályos jogszabályok feldolgozásával készült. Első részében a társasházak történetét, a jogi szabályozás kialakulását és változását mutatja be. Ezután rátér a tényleges joganyagra, a hatályos jogszabályból néhány témát kiemelve mutatja be napjaink társasházainak jogi szabályozását. Utolsó részében a társasházak intézményrendszerét mint az együttélés kereteit veszi vizsgálat alá.
Leírás
Kulcsszavak
társasház
Forrás