A polgári peres bizonyítás az alapelvek tükrében

Dátum
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt

A polgári eljárás alapelvei az egész eljárásban résztvevő elvi tételek, melyek áthatják az egész polgári eljárásjog rendszerét. Főleg a polgári perre érvényesek, de megfelelően irányadók a peren kívüli eljárásokra is. A magyar polgári perrendtartás az Alapvető elvek cím alatt tartalmaz egyes perjogi alapelveket, emellett a nemzetközi dokumentumokban az Alaptörvényben és a bíróságok szervezetéről szóló törvényben is találunk olyan elveket melyek irányt mutatnak a bíróságok számára a polgári eljárásjogi szabályok értelmezése illetve alkalmazása során főként határesetekben. Többféle csoportosításuk lehetséges, egy fajta joghézag pótló szerepet is betöltenek, hiszen ezen alapelvek biztosítják a konkrét esetekben a szabályokat. Dolgozatomban ezen alapelvek érvényesülését fogom vizsgálni, különös tekintettel a bizonyítási eljárásban érvényesülő alapelvekre.

Leírás
Kulcsszavak
alapelvek, bizonyítás
Forrás