A sportolás és a társas kapcsolatok összefüggései

Dátum
Szerzők
Svercsók, Barbara
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A kutatásom során a legfontosabb eredmények közé sorolom az alábbi megállapításokat: fontos, hogy a körülöttünk lévő környezet motiváljon minket arra, hogy már gyerekkorunkban elkezdjünk sportolni. A későbbiekben fontos, hogy ez a motiváció meg ne szünjön és olyan barátokkal/kortársakkal vegyük körbe magunkat, mely segíti a sportolási vágyat. Mint a kutatásomból kiderült, hogy nem csak a sportszocializációban betöltött szerepe fontos a sporttevékenységeknek, hanem pozitív hatással bír a párkapcsolatokra is. A sport segíti a párkapcsolatok kialakulását, illetve számos jó hatással bír a kapcsolat minőségére is. A harmadik kutatott tényezőm a sport személyiség fejlődésre gyakorolt hatása volt a személyiség fejlődésünkben meghatározó szerepet tölt be a sporttevékenység. Rengeteg olyan tulajdonságot sajátíthatunk el, mely az élet más területein bármikor felhasználható.
Leírás
Kulcsszavak
Sport, Társas kapcsolatok, Személyiség
Forrás