„Hát bonyolult idők voltak”

Dátum
2014-05-16T07:03:57Z
Szerzők
Alimán, Ildikó
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Visszaemlékezések, szocialista rendszer kezdetei, Mezőpeterd. Ebből a három alapkőből épül fel a kutatásom. Szakdolgozatom lényegét a személyes visszaemlékezésekből feltáruló, főleg a Rákosi-rendszerben lezajlott események mezőpeterdi vonatkozásainak bemutatása képezte. Elsősorban azokkal a jelenségekkel, eseményekkel foglalkozom, amely a személyes elbeszélésekben is hangsúlyos szerepet játszanak. Úgymint a háborús tapasztalatok, a kuláküldözés, a téeszesítés, a Rákosi-rendszer főbb problémái, végül 1956, és a kádár-rendszer eleje, amennyire lehet a levéltári anyag egy részével levetítve Mezőpeterdre. Az első fejezetben vázlatszerűen áttekintem a település kialakulását, történetét. A második részben az oral historyval és a szóbeli források alkalmazásával kapcsolatos kérdéseket szándékozom kifejteni. Ezt követően az interjúalanyaimat ismertetem meg az olvasóval, majd végül a dolgozat magva következik: Mezőpeterd és a visszaemlékezések 1944–1960 közötti időszakban.
Leírás
Kulcsszavak
visszaemlékezés, szocializmus
Forrás