Stresszkezelési technikák egyházi iskolákban

Dátum
Szerzők
Sztruhárné Kőszegi, Gabriella
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A stresszt mindenki napi szinten átéli, megtapasztalja, viszont igen kevesen vannak azok, akik könnyedén feldolgozzák. Személyes tapasztalatom, és sok tanulmány, felmérés is bizonyítja, hogy azok az emberek, akik hisznek Istenben, a vallásukat gyakorolják, vallási közösségeknek tagjai könnyebben megküzdenek a stresszel. A pozitív hatás erőteljesebb azoknál, akik gyakorolják vallásukat (pl. rendszeresen imádkoznak, eljárnak templomba, imaházba) akik tagjai valamely vallási közösségnek, hiszen a közös azonosságtudatnak, a közös szertartásoknak jelentős szerepe van a személyiség formálásában, a csoport által elvárt magatartásformák kialakításában. Katolikus vallását gyakorló személyként úgy gondolom, hogy a vallás biztonságot jelent a hívő ember számára, hiszen tanításaival és törvényeivel egyfajta útmutatást ad az élethez: hitünk által megpróbáljuk elfogadni a nehéz élethelyzeteket is, mert tudjuk, hogy mi, miért történik velünk. Dolgozatomban azon spirituális technikákat szeretném felsorakoztatni és lehetőségeiket gyakorlati példákkal bemutatni, amelyek segítségével a ránk bízottakat és környezetünk tagjait oly módon tudjuk lelkileg támogatni, hogy ezek kipróbálása, gyakorlása, átélése által mentális problémájukkal hatékonyan legyenek képesek megbirkózni.
Leírás
Kulcsszavak
mentálhigiéné, stresszkezelés, egyházi nevelés
Forrás