Listák kezelése logikai programokban

Dátum
2012-05-15T07:00:45Z
Szerzők
Kántor, Kristóf Szilveszter
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat a legfontosabb matematikai logikai definíciók után tárgyalja az SLD-rezolúciót, ahol kifejtésre és illusztrálásra kerülnek a bizonyítási fák is. Ezt követően bemutatja a Prologot, illetve annak kialakulásának körülményeiről és fejlődéséről ad általános képet, majd bemutatja a Prolog szintaxisát, szemantikáját és működését. A dolgozat további részei a listákról szólnak, ahol néhány listaművelet reprezentációja található meg D-listás formában. Legvégül implementálásra kerül néhány alkalmazás ezen eljárások felhasználásával.
Leírás
Kulcsszavak
lista, logikai programozás, logika, kalkulus, automatikus tételbizonyítás, rezolúció
Forrás