Mintaelőkészítés hatása felszín alatti vizek és talajok illékony aromás szénhidrogén tartalmának gázkromatográfiás meghatározására

Dátum
Szerzők
Najóczki, Ferenc
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Dolgozatom során az illékony aromás szénhidrogének kimutatására vonatkozó magyar szabvány minőség ellenőrzését végeztem.
Leírás
Kulcsszavak
BTEX, szénhidrogén tartalom, gázkromatográfia, felszín alatti vizek
Forrás