A cukorcirok hibridek lécukor tartalmának vizsgálata és jelentősége az alternatív energianövények között

Dátum
2010-05-25T14:23:48Z
Szerzők
Feczák, Gábor
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Magyarország 2007-2020 időszakra vonatkozó energiapolitikai koncepciója fontos szerepet szán a megújuló energiának. E témakörön belül az erdészetből és mezőgazdaságból származó biomassza felhasználása, a biogázok széleskörű hasznosítása, valamint a mezőgazdasági alapú bioüzemanyagok elterjesztése kerülnek előtérbe. A megújuló energiatényezők tudatos felhasználásának járulékos előnyei is ismertek, különös tekintettel a foglalkoztatás, a környezetvédelem, a vidékfejlesztés, valamint az ehhez kapcsolódó szolgáltatások pozitív hatásaira. A megújuló energiaforrások felhasználásával jelentős mértékben mérsékelhetőek a környezeti ártalmak, ezzel párhuzamosan takarékoskodhatunk a folyamatosan apadó fosszilis energiahordozó készletünkkel. Dolgozatomban kiemelt jelentősége van a cirokfélék, ezen belül a silócirokfélék, illetve a cukorcirokfélék bioenergia alapanyagként történő kedvező felhasználási lehetőségének. A cirok, a búza, rizs, kukorica és az árpa után a világon az ötödik legfontosabb gabonanövény. Vetésterülete mintegy 45 millió hektár. A trópusi és szubtrópusi területek száraz övezeteiben élelemként, a mérsékelt égöv alatt pedig takarmányként hasznosítják. Célul tűztem ki annak vizsgálatát, hogy a cirokszárban lévő könnyen hozzáférhető egyszerű cukrok milyen mennyiségben, mekkora koncentrációban, és mennyi ideig vannak jelen. Ez a három kérdés döntően befolyásolja az alapanyag biztosítást a biogáz -, ill. a bioetanolgyártás részére. A cirok hibrideket 2007-ben az Agroszemek Kft. - nél a „Cirok, mint alternatív energia” program keretein belül vizsgáltam a tenyészidő folyamán. Mérési eredményeim szerint a kísérletbe vont összes cukorcirok cukortartalma megfelel a célkitűzésként meghatározott 15,5 rf % feletti minimum cukortartalomnak. E hibridek eltérő fejlődése lehetővé teszi a kitűzött cél megvalósítását a több héten keresztül történő magas cukor és lé tartalom biztosítását.
Leírás
Kulcsszavak
cukorcirok, lécukor tartalom, alternatív energia, lémennyiség
Forrás