Együttműködés az intézmény és a család között

Dátum
Szerzők
Károly-Herczku, Alexandra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Szakdolgozatomban az óvoda és a családok közötti együttműködés témakörét járom körbe. Egyrészt azért esett a választásom erre a témára, mert hiszem, hogy a kommunikáció mindennek az alapja, és ennek hiányában semminemű együttműködés sem lehet sikeres. Legalább is hosszú távon biztosan nem. Másrészt, úgy gondolom, hogy a modern kommunikációs felületek nem felváltják, hanem kiegészítik a klasszikus felületeket, ezáltal hatékonyabbá teszik a szülők és az óvodapedagógusok közötti együttműködést. Harmadrészt pedig kíváncsi vagyok arra, hogy a szülők és óvodapedagógusok mely kommunikációs felületeket és módokat részesítik előnyben az egymással való kapcsolattartás során. Más megközelítésből, a pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetése magával hozta a pedagógusok kompetenciáinak megfogalmazását, a kulcskompetenciák közül pedig a 7. a kommunikáció és szakmai együttműködés. Ennek értelmében egy súlyozottan központi kérdés a kommunikáció, ami miatt szintén fontosnak tartom, hogy foglalkozzak vele.
Leírás
Kulcsszavak
család és óvoda kapcsolat, óvodai nevelés, kommunikáció
Forrás