Apoláris polimerek vizsgálata lágyionizációs tömegpektrometriával

Dátum
Szerzők
Orosz, Dóra
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
Lágyionizációs tömegspektrometriás módszerek összehasonlítása apoláris polimerek vizsgálata alapján. A különböző lágyionizációs módszerek tulajdonságai és a kapott eredmények összevetésével határoztam meg az apoláris polimerek vizsgálatához legalkalmasabb lágyionizációs technikát
Leírás
Kulcsszavak
apoláris polimere, DART, MALDI, APPI
Forrás