Fiatal munkavállalók kapcsolata a kiégéssel és a szorongással

Dátum
Szerzők
Sugár, Dániel
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A dolgozat annak bemutatására vállalkozik, hogy milyen munkaerőpiaci, társadalmi, gazdasági helyzet jellemzi a néhány éve már aktívan dolgozó Y-generáció, illetve a nemrég munkába álló Z-generáció tagjait, és hogy a vizsgált tényezők milyen pszichés kihívások elé állítják ezeket a fiatal munkavállalókat, valamint miként járulnak hozzá kiégésükhöz és szorongásukhoz. Szükségesnek láttam olyan elméleti keret létrehozását, melyben értelmezhetővé válik dolgozatom célkitűzése. Ennek megfelelően összefüggést feltételezek a 2008-as gazdasági világválság munkavállalókra gyakorolt hatása és a napjainkban begyűrűzni látszó gazdasági válság között, azt az aspektust ragadva meg, hogy pályakezdők érzékenyebben reagálnak a válságok sújtotta időszakokra. Ezért összefoglalóan bemutatom a 2008-as válság következményeit, majd a 2022-es év gazdasági és munkaerőpiaci fejleményeit vizsgálom meg hasonló szemszögből. A leginkább fiatalok által képviselt, megváltozó munkaerőpiac is érdeklődésem középpontjába került, ezért foglalkozom majd a prekariátusnak nevezett társadalmi réteg újfajta, flexibilis munkavállalási lehetőségeivel, amelynek primer kutatásomban is nagy jelentősége lesz. A fiatalokat a munkavállalással összefüggésben kifejezetten érinti a lakhatás kérdése, ezért hazánk legfrissebb lakhatási jelentéseinek megállapításait is közlöm. Primer kutatásom ezekből az elméleti kérdésekből bomlik ki. Arra voltam kíváncsi, hogy a körvonalazódó válság vajon érezteti-e már a hatását a vizsgált mintán.
Leírás
Kulcsszavak
kiégés, szorongás, fiatal, munkavállalók
Forrás