Kettős különlegességű tehetségek, avagy a művészetek hatása a dadogásra

Dátum
Szerzők
Papp, Georgina
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
"A szakdolgozat a művészetek dadogásra gyakorolt hatásait vizsgálja. A dolgozat célja a művészetek szerepének és hatékonyságának megismerése a dadogás viszonylatában, mely által tapasztalatokat nyújthatunk a logopédusok számára a művészetek (mint alternatív terápiás lehetőségek) fejlesztő célú alkalmazásával kapcsolatban. A szakdolgozatban dadogó felnőttekkel felvett interjú formájában zajlott a kutatás, melyben 10 fő vett részt. A legfőbb kérdések arra irányulnak, hogy a megkérdezettek közül hányan foglalkoznak bármiféle művészeti tevékenységgel, mennyire tartják fontosnak, hatásosnak a művészeti tevékenységek művelését, valamint kiderül, hogyan befolyásolja dadogásukat a művészet."
Leírás
Kulcsszavak
dadogás, tehetség, művészet, logopédia
Forrás