Political budget cycles: fiscal cycle effects in state expenditures in Poland Politikai költségvetési ciklusok: fiskális ciklushatások az állami kiadásokban Lengyelországban

Dátum
Szerzők
Halász, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar
Absztrakt
Leírás
In this paper we aim to investigate what kind of role fiscal cycles played in the development of the state budget balances in Poland between 1989 and 2011. Overall, the results of the latest research have found that political budget cycles (PBC) are more typical in less developed countries with a shorter period of experience with democratic institutions, such as the post-socialist transition economies. Nevertheless, empirical studies point out that this phenomenon has been disappearing over time as voters learn how democratic institutions and political manipulation operate. However, this theory could not be proved by testing the pattern of Poland, neither in the case of budget balances nor for state expenditures. Despite the fact that some fiscal cycle effects were found in public sector wages and pensions in the election period of 1997 and 2001, these proved to be temporary, and simultaneously some other measures were identified that counterbalanced the effects of pork barrel spending. Overall, the cyclical evolution of the budget balances in Poland, particularly in the nineties, was not a result of political budget cycles. Journal of Economic Literature (JEL) classifications: D72, E62, H3
A tanulmány a fiskális ciklusok jelenlétét vizsgálja az államháztartási egyenlegek alakulásában Lengyelországban, 1989 és 2011 között. Összességében a legutóbbi kutatások eredményei azt mutatják, hogy a politikai költségvetési ciklusok (PBC) jelensége inkább a kevés demokratikus tapasztalattal rendelkező új demokráciákra jellemző, mint amilyenek például a posztszocialista tranzíciós országok. Mindazonáltal,a ciklusok idővel eltűnnek, ahogy a választópolgárok kiismerik a demokratikus intézmények működését és a politikai manipulációt. Ezt az elméletet azonban Lengyelország mintáját vizsgálva nem tudtukempirikusan megerősíteni – sem a teljes államháztartási egyenlegben, sem az állami kiadásokban. Bár az 1997-es és a 2001-es választási mintában azonosítottunk fiskális ciklushatásokat a nyugdíjak és közszféra bérei terén, ezek átmeneti jellegűek voltak, s pozitív szavazatvásárlási hatásukat sokszor egyéb tényezők, intézkedések mérsékelték. Összességében a lengyel költségvetési egyenleg ciklikus mozgását – különösen a kilencvenes években – jellemzően nem a PBC okozta. Journal of Economic Literature (JEL) kódok: D72, E62, H3
Kulcsszavak
politikai költségvetési ciklusok, állami kiadások, új demokrácia, Lengyelország, political budget cycles,, state expenditures, new democracy, Poland
Forrás
Gyűjtemények