A McDonald's versenyhelyzetének elemzése Magyarországon

Dátum
2014-05-21T07:20:10Z
Szerzők
Pappné Bata, Ágnes
Folyóirat címe
Folyóirat ISSN
Kötet címe (évfolyam száma)
Kiadó
Absztrakt
A nemzetközi gyorséttermi láncok közül a McDonald’s lépett először a hazai piacra, és dinamikus fejlődésének és agresszív terjeszkedésének köszönhetően piacvezető pozícióra tett szert. A McDonald’s számára azonban fokozott kihívást jelent a rivális gyorséttermi láncok terjeszkedése és a gazdasági válságból eredő piaci beszűkülés. Vizsgálataim célkitűzése az volt, hogy a McDonald’s versenyhelyzetének elemzése által meghatározzam, milyen mértékű a vállalat rivális gyorséttermi láncok általi fenyegetettsége. Hipotézisem szerint a gyorséttermi láncok közül a Burger King térnyerése jelenti a legnagyobb veszélyt, mivel potenciálisan ugyanazt a korosztályt célozza, közel azonos termékválasztékkal és marketingstratégiával. A munkám során primer és szekunder adatok felhasználásával elemeztem a McDonald’s piaci elfogadottságát és versenyhelyzetét. Primer kutatásaim eredményét fókuszcsoport vizsgálatokra, illetve kérdőíves megkérdezésekre alapoztam, a szekunder adatokat a KSH jelentései képezték.
Leírás
Kulcsszavak
McDonald's, versenyhelyzet
Forrás