Az atrazin degradációja különböző tulajdonságú talajokban